22. kesäkuuta 2017

Kerhon toimintaperiaatteista

LauttSSK:n sääntöihin kirjattiin kerhon tarkoitus ja toiminta:

Kerhon tarkoituksena on edistää jäsenten shakin harrastamista ja shakkitaitojen kehittymistä järjestämällä monipuolista shakkitoimintaa, kuten peli-iltoja, kilpailuja, koulutusta ja muita shakkitapahtumia. Kerho pyrkii toiminnallaan lisäämään shakin harrastusta Lauttasaaressa ja koko pääkaupunkiseudulla. Kerhon toimintaperiaatteita ovat yhdessäolo, reilu peli, avoimuus ja kansainvälisyys.

Noudatamme Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita:

1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus urheiluun

Urheilua on voitava harrastaa tulotasosta riippumatta. Kerhomme peli-illat ovat ilmaiset myös ei-jäsenille. Annamme aikatasoitusta heikommille pelaajille ja suosimme tasaselojärjestelmää, jotta peleistä tulee tasaisempia.

Kerhomme on kansainvälinen. Kerhoilloissamme kuulee usein englantia – ja toisinaan venäjää, saksaa, espanjaa. Tiedotamme kerhon blogissa myös englanniksi, minkä ansiosta kerhollamme käy paljon ulkomaalaisia.

2. Vastuu kasvatuksesta

Opastamme aloittelevia shakinpelaajia (sääntöjä, shakkikellon käyttöä, turnauskäytäntöjä) ja järjestämme heille amatööriturnauksia.

Järjestämme monipuolisia turnauksia (avausteemoja, loppupelejä, Fischerandomia) ja analyysi-iltoja, jotta kokeneetkin pelaajat saavat uusia näkökulmia shakkiin. Kannustamme itseopiskeluun kierrättämällä shakkilehtiä jäsenistöllä ja opastamalla käyttämään shakkiohjelmia.

3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kerhohuoneemme, kuten koko Lauttasaaren kirkko, on savuton: tupakointi on kielletty kirkon sisätiloissa ja tontilla. Myös muut päihteet on ehdottomasti kielletty kerhon tiloissa.

Henkistä hyvinvointia lisää yhdessäolo shakkikavereiden kanssa kerhoilloissa, joukkueturnauksissa, pelimatkoilla ja saunaillassa.

4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

Pelisääntömme (kerhon säännöt ja turnausten säännöt) ovat kaikkien saatavilla blogissamme. Viestimme avoimesti ja ajankohtaisesti kerhon tavoitteista ja toiminnasta.

5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Suosimme kimppakyytejä joukkueotteluiden pelimatkoilla. Kierrätämme käyttökelpoisia pelivälineitä muun muassa lähiseudun baareihin.

20. kesäkuuta 2017

JSM-otteluohjelmia

JSM 2017–2018 -turnauksen ylimpien sarjojen otteluohjelmat on julkaistu. 3. divisioonan ohjelma julkaistaan elokuussa.

1. divisioonan lohko B

 1. La 16.9.2017: JyS 2 (Jyväskylä) – LauttSSK
 2. La 21.10.2017: TammerSh 2 (Tampere) – LauttSSK
 3. Su 22.10.2017: LauttSSK – Garde
 4. La 18.11.2017: LauttSSK – JoeSK
 5. La 13.1.2018: LauttSSK – ESK
 6. La 3.2.2018: LahS (Lahti) – LauttSSK
 7. Su 4.2.2018: EtVaS 2 – LauttSSK

Ykkösjoukkue pelaa kotiottelut Shakkiareenalla.

2. divisioonan lohko 2

 1. La 16.9.2017: LauttSSK 2 – HSK 2
 2. La 21.10.2017: HämSK (Hämeenlinna) – LauttSSK 2
 3. La 18.11.2017: LauttSSK 2 – HyvSK
 4. Su 19.11.2017: LauttSSK 2 (Shakkiareena) – VihdSK
 5. La 13.1.2018: MatSK 3 – LauttSSK 2
 6. La 10.3.2018: Moukat (Tampere) – LauttSSK 2

Kakkosjoukkue pelaa kotiottelut kerhohuoneella, paitsi sunnuntaiottelun Shakkiareenalla.

18. kesäkuuta 2017

Muutokset kerhon sääntöihin

Kun LauttSK ja SSK yhdistyivät, yhdistysteknisesti muutimme LauttSK:n nimen ja siirsimme SSK:n aktiiviset jäsenet uudelleen nimettyyn LauttSSK:hon. Koska kerhon nimen muuttaminen vaatii sääntöjen muuttamista, yksinkertaistimme samalla kerhon sääntöjä. Mallia otettiin yhdistyslaista ja Suomen Shakkiliiton säännöistä.

Tärkeimmät muutokset vanhoihin sääntöihin:

 • 1 § Yhdistyksen nimi.
 • 2 § Kerhon tarkoitus kirjoitettiin hieman uusiksi ja lisättiin toimintaperiaatteet.
 • 8 § Hallituksen tehtävät tiivistettiin.
 • 13 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat (ei enää "kaksi hallituksen jäsentä yhdessä", jotta ei tarvitse päivittää hallituksen kokoonpanoa yhdistysrekisteriin usein).
 • 14 § Sääntöjen muuttamista helpotettiin (yhdessä jäsenkokouksessa kahden sijasta).

Vanhoista säännöistä poistettiin tarpeettomat kohdat:

 • 4 § Jäsenten erottaminen (selviää yhdistyslaista).
 • 5 § Vakinaiset eli ainaisjäsenet (joita ei ole ollut vuosikymmeniin).
 • 6 § Jäseneksikirjoittautumismaksu (turhaa byrokratiaa).
 • 9 § Hallituksen varajäsen (ei ole pakollinen).
 • 16 § Kerho ei ole enää ruotsinkielinen.

Kerhon säännöt

Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho. Yhdistys on suomenkielinen, ja sen kotikunta on Helsinki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon nimestä käytetään lyhennettä LauttSSK.

Tarkoitus ja toiminta

2. Kerhon tarkoituksena on edistää jäsenten shakin harrastamista ja shakkitaitojen kehittymistä järjestämällä monipuolista shakkitoimintaa, kuten peli-iltoja, kilpailuja, koulutusta ja muita shakkitapahtumia. Kerho pyrkii toiminnallaan lisäämään shakin harrastusta Lauttasaaressa ja koko pääkaupunkiseudulla. Kerhon toimintaperiaatteita ovat yhdessäolo, reilu peli, avoimuus ja kansainvälisyys.

Jäsenet ja jäsenmaksu

3. Kerhon jäseneksi tahtovan on ilmoitettava aikomuksestaan kerholle. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.

4. Vuosikokous nimeää kunniajäseneksi hallituksen ehdotuksesta henkilön, joka ansioituneesti on toiminut kerhon ja sen tarkoitusperien hyväksi.

5. Kerhon jäsen maksaa vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun kerholle. Kannatusjäsen maksaa vähintään kolminkertaisen jäsenmaksun. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Kerhon hallitus

6. Kerhon hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

7. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kolme hallituksen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8. Hallituksen tehtävät:

 • Johtaa kerhon toimintaa.
 • Edustaa kerhoa oikeudellisissa ja muissa asioissa.
 • Tiedottaa kerhon tapahtumista jäsenille ja muille shakista kiinnostuneille.
 • Päättää kerhon rahankäytöstä.
 • Hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.
 • Kutsua kokoon vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.
 • Laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esittää ne toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 • Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Tilikausi

9. Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.

Kokoukset

10. Hallitus kutsuu jäsenet kerhon vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse ja julkaistaan kerhon tiedotuskanavilla.

11. Vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa. Käsiteltävät asiat:

 • Esitellään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 • Päätetään jäsenmaksun suuruus.
 • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Kerhon kokouksissa valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenet.

Kerhon nimen kirjoittaminen

13. Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Sääntöjen muuttaminen

14. Kerhon purkautumisesta tai muutoksista näihin sääntöihin päätetään vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa, jossa päätösten on saatava 3/4 hyväksytyistä äänistä.

15. Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on lahjoitettava jollekin rekisteröidylle shakkiyhdistykselle käytettäväksi kerhon toiminnan edellyttämään tarkoitukseen.

17. kesäkuuta 2017

The Art of the Blitz

This is a common sense guide to blitz chess. In practical-advice blogs, as in life, there are no guarantees and readers are cautioned to rely on their own judgement about their individual circumstances and to act accordingly.

Tip #1 – The Best Move is Faster than the Fastest Move

I remember my first chess tournament. I was 15 years old, playing for my school. I had already won the first game in a breeze. And so I was pretty confident before the start of the second one. It was a long game – 1,5 hrs for each player. There were about 100 of us playing in that room, and I was on the first table near the entrance. My opponent was going to be someone named Amar Kamat. But he was late. The game had already started, and he wasn't there yet. I waited, and waited... and finally, this schoolboy with his red colored backpack and yellow t-shirt entered and we started the game. He had only 5 minutes against my 1 hour 30 minutes. This was going to be easy :)

He played fast, and so did I. I did not want him to have the luxury of thinking about his moves while I thought about mine. As the game progressed, I got a bad feeling; something about the confidence with which he moved his pieces worried me. But I continued anyway with my plan of beating him on the clock. He only had 2 minutes left compared to my 1 hour 27 minutes. However, as you can probably guess, he checkmated me easily with plenty of time to spare. I later found out that he was actually the #1 seed of the tournament, and went on to win it too. I came 8th.

So what did I do wrong? I didn't play good moves. I made a rookie mistake of trying to match his speed instead of using my time advantage to play strong chess. Playing fast is only good if you play well. It's much better to take your time and play a slower but stronger move as that requires the opponent to spend time thinking about how to respond. The only exception to this rule is if you are in time trouble as well.

If your opponent has very little time – play strong moves that force him to think. The strongest move is the fastest move because it kills his time.

Don't simplify the position if you don't need to. Don't allow him to play easy moves. Surprise him. Threaten him. Force him to make a mistake out of desperation, and then simply stay calm and win.

15. kesäkuuta 2017

RikSha-ystävyysottelu 15.6.2017

Järjestimme yhdessä Rikospoliisien Shakkikerhon kanssa jokakesäisen saunaillan Poliisien kesäkodin rantasaunalla Lauttasaaressa 15.6.2017. Aurinko paistaessa pelasimme ystävyysottelun (10'+05") ulkona.

Ystävyysottelun kärkipöydät

Tällä kertaa oli RikShan vuoro voittaa 3–1:

 1. Harri Laakso – Pekka Kauppala 1–0
 2. Tom Smeds – Timo Siikonen 1–0
 3. Tuomo Honkanen – Ismo Suihko 1–0
 4. Dennis Pasterstein – Janne Kauppinen 0–1

Valokuvasi Tuomo Honkanen

Saunaillan pikapeliturnaus 15.6.2017

RikSha–LauttSSK-ystävyysottelun jälkeen pelasimme saunaillassa 5 + 5 minuutin pikapeliturnauksen. Pelaajia oli selvästi vähemmän kuin viime vuosina, mutta saimme silti pelattua hyvän ja tiukan turnauksen. Voitto ratkesi vasta viimeisen kierroksen pelissä Aakio–Laakso, joka päättyi tasan, joten Laakso voitti vertailulla.

Tulokset:

 1. Harri Laakso (RikSha, 11/12)
 2. Seppo Aakio (11)
 3. Jyrki Heikkinen (9½)
 4. Pekka Kauppala (7)
 5. Evgeny Sobenin (6)
 6. Arto Lindholm (6)
 7. Tom Smeds (RikSha, 5½)
 8. Reijo Rautio (5)
 9. Dennis Pasterstein (RikSha, 5)
 10. Janne Kauppinen (4)
 11. Timo Siikonen (3)
 12. Tuomo Honkanen (RikSha, 2½)
 13. Ismo Suihko (2½)

Valokuvasi Tuomo Honkanen